טופס הזמנת שירותי אינטרנט עבור כנסים ואירועים

שם הרשת חייב להיות באותיות באנגלית

חיבור כבל אינטרנט

חיבור כבל LAN - מומלץ למציגים הזקוקים לאינטרנט לסמינר מקוון וידאו וכו׳

ליווי טכנאי בתקופת הכנס

הערות נוספות

יצירת קשר

info@smart-net.co.il :אימייל

טלפון - 09-9564582

הגביש 6, נתניה